ĐƯỜNG CHÂN TRỜI

ĐƯỜNG CHÂN TRỜI

Size
Price:

Đọc thêm

Chân trời (hoặc đường chân trời) là một đường có thể nhìn thấy rõ ràng phân cách mặt đất với bầu trời. Tại nhiều vùng, đường chân trời thật bị che khuất bởi cây cối, tòa nhà, núi, vv, và giao tuyến của Trái Đất và bầu trời trong trường hợp này được gọi là chân trời nhìn thấy được. Khi đứng từ bờ và nhìn ra biển thì vùng biển gần đường chân trời được gọi là khơi.[1][2] Trong tiếng Anh, từ horizon có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp "ὁρίζων κύκλος" (horizōn kyklos), "vòng tròn chia cắt",[3] từ động từ "ὁρίζω" (horizō), "chia, tách",[4]và từ "ὅρος" (Oros), " ranh giới, mốc".[5]

đường chân trời


Tài liệu tham khảo
  1. http://vi.wikipedia.org/wiki/chân_trời


0 Reviews

Contact form

Tên

Email *

Thông báo *